1 March, 2018

Jordbyggnad

Vi utför alla typer av jordbyggnadsarbeten som del- eller helhetsentreprenad. T.ex:

– Grundningsarbeten för byggnader ss egnahemshus, höghus, offentliga byggnader, industrier och bostadskvarter.

– Nybyggnad av vägar och gator med kommunalteknik.

– Parkeringar

– Farmområden

– Rivnings- och röjningsarbeten.

Ta kontakt så diskuterar vi ditt projekt!

Bl.a detta har vi gjort: klicka här!