26 November, 2017

JORDBYGGNADSMATERIAL

Vi har ett stort urval av jordbyggnadsmaterial. Allt material finns, förädlas och lagras i egna grus- och bergstäkter, därför kan vi också erbjuda konkurrenskraftiga priser!

Jordbyggnadsmaterialet används som konstruktions- och/eller prydnadsmaterial. Alla sorter säljs som kunden önskar; i lösvikt eller storsäckar (1000 kg).

Materialet kan enligt överenskommelse avhämtas själv eller så står vi till tjänst med leveransen!

Prydnadsmaterial

Vi har ett stort urval av olika prydnads- och ytmaterial för både hemmaträdgården, parker och rekreationsområden. Genom att använda våra sorterade stenmaterial får du ett vackert och naturligt material som ger den rätta känslan, också i krävande miljöer.

Konstruktionsmaterial

Konstruktionsmaterialen används vid alla typer av jordbyggnadsarbeten och ger en stadig grund för byggnaderna ovan jord. Våra material är CE- märkta enligt AVCP2+ vilket betyder att de förädlas, kontrolleras och lagras enligt standarderna EN12620:2002+A1:2008, EN13043:2002/AC:2004, EN13242:2002+A1:2007

Följande sorter finns i vårt sortiment:

Natursten 50-150 mm
Natursten 32-50 mm
Natursten 16-32 mm
Natursten 8-16 mm
Naturgrus 0-8 mm

Krossad natursten 8-16 mm
Krossad natursten 0-8 mm

Dräneringsgrus

EU-sand, lämpar sig för lekparker
Ridplans-material, hästgrus
Sand
Halksand

Grå bergskross
Bergskross 0-200 mm
Bergskross 0-150 mm
Bergskross 0-100 mm
Bergskross 0-65 mm
Bergskross 0-32 mm
Bergskross 0-16 mm, även svart
Bergskross 0-3 mm
Bergskross 32-65 mm
Bergskross 16-32 mm, även svart
Bergskross 8-16 mm, även svart
Bergskross 3-8 mm

Siktad matjord
Fyllnadsjord

Exempelbilder:

Naturkross 8-16 mm

Bergskross svart 8-16 mm

Bergskross grå 8-16 mm

Natursten 50-150 mm