20 March, 2018

REFERENSER

Nybyggnad av väg med kommunalteknik, Lillhaga bostadsområde i Lepplax, 2018. Pedersöre Kommun, Pedersöre Vatten.

Förnyelse av bro och vägtrummor vid Nyvägen i Socklot, 2018. Nykarleby Stad.

Rivning av befintliga byggnader och grundning för bostadskvarteret SkataGarden i Jakobstad, 2017-2018. Nordic Rakennus Oy.

Ny väg och parkeringar vid Prevex i Nykarleby, 2017. Ab Prevex Oy.

Grundning och förnyelse av Socklot skolas infart och parkering, 2017. Nykarleby Stad.

Markarbeten för baracker intill Kyrkoby Skola och byggnad av körvägar, 2017. Pedersöre Kommun.

Grundning för Ekgården seniorboende, 2017. Nykarleby Bostäder.

Nybyggnad av 3 vägar med kommunalteknik, Bergkulla bostadsområde i Forsby, 2016. Pedersöre Kommun, Pedersöre Vatten.

Grundning för Nyboda Arbetscentral och parkering i Nykarleby, 2016. Kårkulla Samkommun.

Nybyggnad av väg med kommunalteknik och lättrafikled, Domherrevägen i Nykarleby, 2014. Nykarleby Stad.

Parkering vid Jeppo Skola, 2014. Nykarleby Stad.

Markarbeten samt grundning för nytt lager och ny hall, 2013-2014. Nyko Frys Oy Ab

Nybyggnad av Öjskatagränd, 2013. Nykarleby Stad.