20 March, 2018

REFERENSER

Nybyggnad av Järnvägsgatan. 2020. Nykarleby stad.

Förbättring av Norra Funisbackvägen och byggande av lekområde. 2020. Korsholms Kommun.

Markarbete vid Solf Skolas tillbyggnad. 2020. Tom Knip Ab.

Byggande av vägar och kommunalteknik på detaljplaneområdet Vikby 2. 2020. Korsholms Kommun.

Fabrikgatans tryckledning. 2019. Staden Jakobstad.

Frillmossens kommunalteknik, skede 2. 2019. Nykarleby stad och Nykarleby Kraftverk.

Jakolosa Gårdsplan. 2019. Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy.

Nybyggnad av gata med kommunalteknik, Fladdermusvägen i Jakobstad. 2019. Staden Jakobstad och Jakobstads Vatten.

Nybyggnad av gata med kommunalteknik, Lappbäcksvägen i Jakobstad. 2019. Staden Jakobstad och Jakobstads Vatten.

Sanering av Lundagatan i Nykarleby. 2018. Nykarleby Stad.

Grundnings och markarbeten för KorvGörans nya fabriksbyggnad. 2018-2019. Fastighets Ab Görans.

Larsmo Idrottspark, etapp 3: Sanering och förstoring av skidskyttevall, byggande av skidskyttetavlor och tryckvattenledning för snökanon. 2018. Larsmo Kommun.

Nybyggnad av väg med kommunalteknik, Lillhaga bostadsområde i Lepplax, 2018. Pedersöre Kommun, Pedersöre Vatten.

Förnyelse av bro och vägtrummor vid Nyvägen i Socklot, 2018. Nykarleby Stad.

Rivning av befintliga byggnader och grundning för bostadskvarteret SkataGarden i Jakobstad, 2017-2018. Nordic Rakennus Oy.

Ny väg och parkeringar vid Prevex i Nykarleby, 2017. Ab Prevex Oy.

Grundning och förnyelse av Socklot skolas infart och parkering, 2017. Nykarleby Stad.

Markarbeten för baracker intill Kyrkoby Skola och byggnad av körvägar, 2017. Pedersöre Kommun.

Grundning för Ekgården seniorboende, 2017. Nykarleby Bostäder.

Nybyggnad av 3 vägar med kommunalteknik, Bergkulla bostadsområde i Forsby, 2016. Pedersöre Kommun, Pedersöre Vatten.

Grundning för Nyboda Arbetscentral och parkering i Nykarleby, 2016. Kårkulla Samkommun.

Nybyggnad av väg med kommunalteknik och lättrafikled, Domherrevägen i Nykarleby, 2014. Nykarleby Stad.

Parkering vid Jeppo Skola, 2014. Nykarleby Stad.

Markarbeten samt grundning för nytt lager och ny hall, 2013-2014. Nyko Frys Oy Ab

Nybyggnad av Öjskatagränd, 2013. Nykarleby Stad.

Grundningsarbeten för egnahemshus.